МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" - ПЛОВДИВ

КАТЕДРА И КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

4002 - Пловдив, бул. "В. Априлов" № 15А, тел. (032) 602 575, email: hristo_dobrev@yahoo.com

 

Към Катедрата

Към Клиниката

 

 

 

Created by HD © 2010

Последна актуализация: 16 септември 2021 год.

 

Страницата е създадена от персонала на звеното и същата не е официална страница на УМБАЛ  "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив и Медицински Университет, гр. Пловдив. Публикуваната информация касае единствено дейността на звеното и отразява личното мнение на неговия персонал.

 

 

 

web
statistics